top of page
2-01 (1).png

Trainingen en lezingen

over mindset, energie & Klassenmanagement!

Waarom Teach The Teacher?

Teach the Teacher is uniek door de holistische benadering van de mens achter het klassenmanagement. Door dieper in te gaan op de mindset van de lesgever, zal deze weer in de juiste energie komen en (weer) verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar klassen. De docent zal hierna niet meer wijzen naar ‘vervelende’ leerlingen of klassen, maar beseffen dat hij of zij zelf hét middel is om een positief leer- en werkklimaat te creëren.

 

De docent krijgt zeer praktische tips op basis van wetenschap en ervaring over klassenmanagement en leert in een blijvende positieve mindset te komen. Hierdoor wordt minder stress ervaren, ziekte voorkomen en zal de docent in een positieve vicieuze cirkel terecht komen voor de lange termijn. 

Voordelen werkgever:

 • Preventie ziekteverzuim

 • Minder torenhoge kosten invaldocenten

 • Verbeterd leer- en werkklimaat op school

 

Voor wie?

 • Docenten die openstaan om versterkt te worden in pedagogisch-didactisch handelen

 • Docenten die openstaan voor concrete tips over klassenmanagement

 • Docenten die openstaan voor het verhogen van hun energieniveau en mindset

 • Startende docenten

 • Zij-instromers

 

Wat levert Teach The Teacher?

 • Trainer met geaccrediteerde CRKBO-registratie

 • Holistische zelfanalyse 

 • Stappenplan + opdrachten om energie en mindset te optimaliseren

 • Expertise in verbinding maken

 • Expertise in deëscalerend lesgeven

 • Expertise in klassenmanagement

 

Hoe ziet een traject eruit?

Het traject duurt 8 weken waarin de trainer start met docenten op locatie (dagdeel). Tijdens dit dagdeel wordt de docent op basis van wetenschap en ervaring getraind en bewust gemaakt van zijn/haar patronen. Het doel van dit traject is dat elke docent het antwoord heeft op de volgende vragen die tijdens het eerste dagdeel besproken worden en dat dit aan het eind van het traject geïntegreerd is de dagelijkse routine van de docent:


- Hoe ga je om met ordeverstoring?

- Hoe zorg voor een soepele overgang van klassikaal naar zelfstandig werken?

- Hoe zorg je ervoor dat leerlingen hun school- en huiswerk maken, zonder je hier zelf druk over te maken?

- Hoe zorg je voor optimale energie om voor de klas te staan?

- Hoe creëer je een positieve mindset voor jezelf, de klas en jouw omgeving?

Elke docent concretiseert deze dag wat hij of zij de komende 8 weken gaat integreren binnen zijn of haar dagelijkse routine en overlegt dit met de trainer. Dit wordt middels een gedeeld document dagelijks gemonitord door de trainer, maar tevens gestimuleerd door een buddy. De trainer voorziet de docent elke week van feedback.

Na 4 weken volgt er een online tussenevaluatie en Q&A waarin de docenten van tevoren casussen en vragen aanbrengen om te bespreken en te zorgen dat de nieuwe routines en patronen goed ingeslepen blijven.

Na 8 weken volgt er een online eindevaluatie en Q&A waarin de docenten wederom van tevoren casussen en vragen aanbrengen. Hierin wordt duidelijk besproken hoe de docenten hun nieuwe routines en patronen kunnen continueren, zodat zij (en de werkgever) hier de optimale vruchten van zullen plukken door ziekteverzuim te voorkomen en een positief werkklimaat te creëren op school.

 

Wat is de investering van de werkgever voor een traject?

Zowel docenten als onderwijsondersteunend personeel krijgen per persoon een professionaliseringsbudget van 600 euro per jaar voor scholing. Dit traject kan door de werkgever worden aangedragen aan een docent en vice versa; een docent die dit aandraagt en declareert bij de werkgever. Voor dit traject geldt een investering van 395,- euro excl. btw. Eventuele reiskosten voor werkgever op nacalculatie à € 0,45 per km. Meer informatie over (aangepaste) trajecten? Stuur mij een e-mail.

Lezingen en workshops

Voor lezingen en workshops over mindset, energie en klassenmanagement kunt u mij een e-mail sturen of bellen voor meer informatie.

Contact

0653703689

bottom of page