top of page
2-01 (1).png

Trainingen en lezingen

over mindset, energie & Klassenmanagement!

Waarom Teach The Teacher?

Teach the Teacher is uniek door de holistische benadering van de mens achter het klassenmanagement. Door dieper in te gaan op de mindset van de lesgever, zal deze weer in de juiste energie komen en (weer) verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar klassen. De docent zal hierna niet meer wijzen naar ‘vervelende’ leerlingen of klassen, maar beseffen dat hij of zij zelf hét middel is om een positief leer- en werkklimaat te creëren.

 

De docent krijgt zeer praktische tips op basis van wetenschap en ervaring over klassenmanagement en leert in een blijvende positieve mindset te komen. Hierdoor wordt minder stress ervaren, ziekte voorkomen en zal de docent in een positieve vicieuze cirkel terecht komen voor de lange termijn. 

Voordelen werkgever:

 • Preventie ziekteverzuim

 • Minder torenhoge kosten invaldocenten

 • Verbeterd leer- en werkklimaat op school

 

Voor wie?

 • Docenten die openstaan om versterkt te worden in pedagogisch-didactisch handelen

 • Docenten die openstaan voor concrete tips over klassenmanagement

 • Docenten die openstaan voor het verhogen van hun energieniveau en mindset

 • Startende docenten

 • Zij-instromers

 

Wat levert Teach The Teacher?

 • Trainer met geaccrediteerde CRKBO-registratie

 • Holistische zelfanalyse 

 • Stappenplan + opdrachten om energie en mindset te optimaliseren

 • Expertise in verbinding maken

 • Expertise in deëscalerend lesgeven

 • Expertise in klassenmanagement

Hoe ziet een traject eruit?

Het traject duurt 8 weken waarin de trainer start met docenten op locatie (dagdeel). Tijdens dit dagdeel wordt de docent op basis van wetenschap en ervaring getraind en bewust gemaakt van zijn/haar patronen. Het doel van dit traject is dat elke docent het antwoord heeft op de volgende vragen die tijdens het eerste dagdeel besproken worden en dat dit aan het eind van het traject geïntegreerd is de dagelijkse routine van de docent:


- Hoe ga je om met ordeverstoring?

- Hoe zorg voor een soepele overgang van klassikaal naar zelfstandig werken?

- Hoe zorg je ervoor dat leerlingen hun school- en huiswerk maken, zonder je hier zelf druk over te maken?

- Hoe zorg je voor optimale energie om voor de klas te staan?

- Hoe creëer je een positieve mindset voor jezelf, de klas en jouw omgeving?
 

Het traject duurt 12 weken waarin we starten met een intakegesprek waarin de docent en evt. leidinggevende worden uitgenodigd om de coachingsvraag vast te stellen. Na het intakegesprek worden er 3 data ingepland voor 3 lesobservaties van een lesuur met 3 aansluitende coachgesprekken van 60 minuten. Hiernaast worden er 2 data ingepland voor een online coachgesprek van 60 minuten. Alle data worden verspreid over het 12 weken durende traject. Middels een online document wordt er wekelijks contact gehouden en feedback gegeven.

Wat is de investering van de werkgever?
De werkgever investeert in het gehele traject 2.400,- euro. Hierover hoeft geen btw te worden betaald i.v.m. de CRKBO-registratie!

 

Contact

0653703689

bottom of page