top of page
woman-4404731_1920.jpg

Trainingen en lezingen

over mindset, energie & gedragsverandering

Door dieper in te gaan op de mindset van de deelnemer, zal deze weer in de juiste energie komen en (weer) verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar leven. De deelnemer zal hierna niet meer wijzen naar collega's, vrienden, familie of partner, maar beseffen dat hij of zij zelf hét middel is om een positief leef- (en werk)klimaat te creëren.

 

De deelnemer krijgt zeer praktische tips op basis van wetenschap en leert in een blijvende positieve mindset te komen. Hierdoor zal de deelnemer minder stress ervaren, burn-out voorkomen worden en zal hij of zij in een positieve vicieuze cirkel terecht komen voor de lange termijn. Dit alles op een interactieve en humorvolle wijze!

 

Lezingen of training

Voor een inspirerende lezing of training kunt u een e-mail sturen naar info@opinspiratie.nl voor meer informatie.

Voordelen werkgever:

  • Preventie ziekteverzuim

  • Minder torenhoge kosten van vervangers inhuren 

  • Verbeterd werkklimaat 

 

Voor wie?

  • Bedrijven en particulieren die openstaan voor het verhogen van hun energieniveau en mindset

  • Bedrijven en particulieren die openstaan voor concrete tips over gedragsverandering

 

Wat levert Op Inspiratie?

  • Trainer met geaccrediteerde CRKBO-registratie

  • Holistische zelfanalyse 

  • Stappenplan + opdrachten om energie en mindset te optimaliseren

  • Expertise in gedragsverandering

 

Hoe ziet een traject eruit?

Het traject duurt 8 weken waarin de trainer start met de deelnemers op locatie (dagdeel). Tijdens dit dagdeel wordt de deelnemer op basis van wetenschap en ervaring getraind en bewust gemaakt van zijn/haar patronen. Het doel van dit traject is dat elke deelnemer het antwoord heeft op de volgende vragen die tijdens het eerste dagdeel besproken worden en dat dit aan het eind van het traject geïntegreerd is de dagelijkse routine van de deelnemer:

- Hoe zorg je voor optimale energie om voor jouw leven/werk?

- Hoe creëer je een positieve mindset voor jezelf en jouw omgeving?

- Hoe implementeer je gedragsverandering voor de lange termijn?

Elke deelnemer concretiseert deze dag wat hij of zij de komende 8 weken gaat integreren binnen zijn of haar dagelijkse routine en overlegt dit met de trainer. Dit wordt middels een gedeeld document dagelijks gemonitord door de trainer, maar tevens gestimuleerd door een buddy. De trainer voorziet de deelnemer elke week van feedback.

Na 4 weken volgt er een online tussenevaluatie en Q&A waarin de deelnemers van tevoren casussen en vragen aanbrengen om te bespreken en te zorgen dat de nieuwe routines en patronen goed ingeslepen blijven.

Na 8 weken volgt er een online eindevaluatie en Q&A waarin de deelnemers wederom van tevoren casussen en vragen aanbrengen. Hierin wordt duidelijk besproken hoe de deelnemers hun nieuwe routines en patronen kunnen continueren, zodat zij (en de werkgever) hier de optimale vruchten van zullen plukken door ziekteverzuim te voorkomen en een positief leef- (en werk)klimaat te creëren.

 

Wat is de investering van de werkgever of de particulier voor een traject?

Voor dit traject geldt een investering van 595,- euro excl. btw. Eventuele reiskosten voor werkgever op nacalculatie à € 0,45 per km. Meer informatie over (aangepaste) trajecten? Stuur mij een e-mail.

Contact

0653703689

bottom of page